6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo – gospodarcze.

8.00 –  8.45

Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne. Prace porządkowe w sali. Religia na wniosek rodziców.

8.45  9.00

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9.00 – 9.30

Śniadanie. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania. 

9.30 – 11.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą kierowane oraz niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

11.30 – 12.00
Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do pierwszego dania obiadowego. 

12.00 – 12.30
I danie obiadowe. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. 

12.30 – 14.00
Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.

14.00 – 14.30

Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do drugiego dania obiadowego. II danie obiadowe.

14.30 – 17.00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych.

8.00 –  8.45

Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne. Prace porządkowo – gospodarcze w sali.

8.45  9.00

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania. 

9.30 – 11.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą kierowane oraz niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

11.30 – 12.00
Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do pierwszego dania obiadowego. 

12.00 – 12.30
I danie obiadowe. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. 

12.30 – 13.00
Relaksacja, odpoczynek, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe itp.,  praca indywidualna.

13.00 – 14.00

Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Religia na wniosek rodziców. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00 – 14.30

Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do drugiego dania obiadowego. II danie obiadowe.

14.30 – 17.00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo – gospodarcze.

8.00 –  8.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz
 z dziećmi zdolnymi.

8.30 –  9.00
Ćwiczenia poranne. Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.30 – 11.30

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

11.30 – 12.00
Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do pierwszego dania obiadowego. 

12.00 – 12.30
I danie obiadowe. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia. 

12.30 – 13.00
Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna.

13.00 – 14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy
w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. praca z dzieckiem
o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Religia na wniosek rodziców.

14.00 – 14.30

Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do drugiego dania obiadowego. II danie obiadowe.

14.30 – 17.00
Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach 
z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.