Zgodnie z ustawą PZP  powieszamy na stronie
internetowej zamawiającego  "Plan udzielania zamówień publicznych na 2024 r"
Zamówienia publiczne